CiRZ_11_2019.jpg
Wydanie 11/2019

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Analiza rentowności produkcji: model rachunku kosztów działań

Coraz częściej do skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach nie wystarcza klasyczna klasyfikacja kosztów. Obok perspektyw – jakie poniesiono koszty, gdzie poniesiono koszty oraz na co poniesiono koszty, pojawia się perspektywa – dlaczego poniesiono koszty. A w bieżącym wydaniu magazynu znajdą Państwo bardzo ciekawy artykuł autorstwa dra Krysztofa Maślankowskiego, w którym autor prezentuje przykład analizy źródeł powstawania kosztów ukrytych w działaniach zużywających zasoby z wykorzystaniem modelu xls. Pokazuje, jak krok po kroku, zbudować model, dokonać analizy struktury i kosztu wytworzenia produkcji w wariancie tradycyjnej i procesowej kalkulacji kosztów oraz dokonać analizy rentowności produkcji sprzedanej. Model do zastosowania w zarządzaniu procesowym, jako podstawa lub element stosowanych systemów zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa. Dodatkowo, na www magazynu, znajdą Państwo pliki excelowe do artykułu.

Pozostając w obszarze produkcji zachęcam do lektury artykułów nt. gniazd produkcyjnych w praktyce i tego, jakie korzyści niesie za sobą ich zastosowanie oraz opracowania, w którym znajdą Państwo przegląd systemów do zarządzania magazynem z praktycznym komentarzem. Z kolei wychodząc poza zagadnienia z obszaru controllingu produkcji, rekomenduję treści dotyczące rozliczania diet i delegacji pracowniczych, wypłacania dywidendy oraz obliczania premii handlowców.

W tym wydaniu:

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM