Łukasz Walkiewicz

MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

W celu zobrazowania faktycznych wpływów i wydatków jednostki, czyli przepływów finansowych w ujęciu kasowym, należy sporządzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Kwestię tę reguluje Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, którego najważniejsze aspekty zostaną omówione...

CiRZ_12_2019.jpg
Wydanie 12/2019

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Budżet rolowany w praktyce

O procesie budżetowania można pisać i mówić wiele. Tak jak proces budżetowania można przeprowadzić na wiele sposobów, tak samo w różny sposób można podejść do okresu obowiązywania danego budżetu. Ciekawa jestem (i mam nadzieję, że kiedyś będę miała możliwość to zbadać), ilu spośród naszych czytelników ma do czynienia z budżetami rolowanymi i jakie są ich opinie na temat ich użyteczności. W bieżącym wydaniu magazynu próbujemy podejść do zagadnienia budżetu rolowanego od strony praktycznej, temat alternatywnych podejść i metod budżetowania jest jednak na tyle obszerny, że będziemy do niego podchodzić wielokrotnie.

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, więc pod lupę bierzemy obowiązki wynikające ze zmian prawnych, których w tym roku mamy sporo. Podpis osobisty, prosta spółka akcyjna, powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego czy chociażby unijne quick fixes, czyli system szybkich korekt w systemie VAT to tylko niektóre z nich. Trzeba wiedzieć, czego można się spodziewać, żeby móc się odpowiednio przygotować. Tym bardziej zapraszam do lektury bieżącego wydania magazynu, w którym oprócz analizy zmian w prawnych, jak zawsze bogactwo porad na temat narzędzi pracy, komentarzy do standardów rachunkowości, zmian prawnych i codziennych obowiązków.

dr Dariusz Stronka

Zarządzanie kosztami i rentownością

Warszawa, 4.12.2019

Anna Sławińska

Wizualizacja danych w Excelu

Kraków, 24.01.2020 Warszawa, 31.01.2020 Poznań, 7.02.2020

Zespół ekspertów

Zarządzanie apteką w praktyce

Warszawa, 2.12.2019

FiC_66.jpg
Wydanie 66/2019

Finanse i Controlling

Temat numeru: Zarządzanie ryzykiem

Prowadzenie każdego biznesu związane jest z ponoszeniem ryzyka. By jednak móc to ryzyko minimalizować, trzeba z jednej strony umieć je zidentyfikować, z drugiej mierzyć. Tylko w ten sposób przedsiębiorcy są w stanie świadomie zarządzać ryzykiem.

Mając świadomość wagi problemu, 66. numer magazynu „Finanse i Controlling” poświęcony został  Zarządzaniu ryzykiem. W numerze piszemy m.in. o: zmianach prawnych i cyfryzacji jako czynnikach ryzyka, metodach szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, przestrzeni cybernetycznej jako środowisku działalności przedsiębiorstwa, podpowiadamy też, w jakich horyzontach czasowych badać ryzyka biznesowej.

dr Dariusz Stronka

Zarządzanie kosztami i rentownością

Warszawa, 4.12.2019

Anna Sławińska

Wizualizacja danych w Excelu

Kraków, 24.01.2020 Warszawa, 31.01.2020 Poznań, 7.02.2020

Zespół ekspertów

Zarządzanie apteką w praktyce

Warszawa, 2.12.2019

INFO_21.jpg
Wydanie 21/2019

Informacja Zarządcza

Temat numeru: Kwerendy w Accessie

Projekty informatyczne w firmie charakteryzuje dość duży odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem (ok. 33%), z przekroczeniem budżetu (ok. 49%) lub terminu (uwaga: aż 61%). Te statystyki pokazują, dlaczego na projekty o charakterze informatycznym należy spojrzeć jak na projekty wymagające specjalnej uważności w firmie. Bo angażują drogie i deficytowe zasoby ludzkie. Nawet bardzo drogie. Dlatego tak ważne jest, aby organizacja miała własną metodykę zbierania, analizy i procedowania projektów informatycznych. Brak kryteriów, schematu analizy, ustawionego procesu z odpowiednimi rolami to ryzyko dla całej organizacji. Jak uniknąć tego ryzyka? Choćby wdrażając podejście zarządzania Programem Projektów Rozwojowych. Więcej na ten temat w artykule Grzegorza Zontka pt.: „Projekty IT jako projekty specjalne w firmie”, do którego lektury serdecznie zachęcam.

W numerze polecam również Państwa uwadze artykuły na temat tworzenia kwerend w Accessie, wykresów 3D w Excelu oraz sztuczek i trików w Tableau.

Liczę, że bieżące wydanie magazynu będzie dla wszystkich czytelników cennym źródłem inspiracji i praktycznej wiedzy.

Wybierz abonament już od 83 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM