Krzysztof Sarnecki

Zarządzanie w środowisku ciągłego kryzysu

Czy praca w finansach hartuje na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak obecna pandemia? Czego menedżer może się nauczyć od dowódcy armii? Przez jakie fazy zachowania przechodzi większość osób w długotrwałej sytuacji kryzysowej?...

CiRZ_09_2020.jpg
Wydanie 9/2020

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Controlling wartości przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo to inwestycja właściciela. Właściciel oczekuje maksymalizacji jego wartości, szybkiego i oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego kapitału. To zarząd musi stanąć na wysokości zadania opracowując i realizując strategię, która ten zwrot zapewni. Mimo powszechnej akceptacji takiego zadania zarządu, w wielu firmach wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych, jakie działania i w jaki sposób ma konkretnie realizować, by rosła wartość przedsiębiorstwa i docelowo zwrot z inwestycji właścicieli. Zapomina się, że nie każde zyskowne działanie w firmie podniesie jego wartość z perspektywy właściciela. Jak zatem sprawdzić, czy zarząd realizuje strategię wzrostu wartości dla właścicieli? Jak wyceniać i analizować zmiany wartości przedsiębiorstwa? I wreszcie: w jaki sposób oceniać poszczególne obszary i osoby za nie odpowiedzialne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, związanych z controllingiem wartości przedsiębiorstwa, znajdą Państwo w bieżącym i kolejnym wydaniu magazynu. Zachęcam do lektury artykułu: Controlling wartości przedsiębiorstwa – perspektywa właścicieli, autorstwa Krzysztofa Maślankowskiego, do którego już za miesiąc opublikujemy gotowy do wykorzystania model ilościowy w arkuszu Excel.

Ponadto w numerze piszemy m.in. o fuzjach i przejęciach w obliczu pandemii COVID-19, transakcjach trójstronnych w rachunkowości oraz możliwościach w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej spółki z o.o.

Zespół ekspertów

7. Forum Szefów Sprzedaży

Konferencja ONLINE, 26.11.2020

Anna Zaporowska

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa, 26.10.2020

dr Dariusz Stronka

Controlling finansowy

Warszawa, 21.10.2020

Zespół ekspertów

Zgrupowanie Asów Sprzedaży 2020

Konferencja ONLINE, 15.10.2020

Zespół ekspertów

LEAN FACTOR[Y] 2020

Konferencja ONLINE, 24.09.2020

Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Konferencja ONLINE, 19.11.2020

FiC_71.jpg
Wydanie 71/2020

Finanse i Controlling

Temat numeru: Controlling na trudne czasy

W dobie kryzysu ekonomicznego, wywołanego stanem epidemii COVID-19, sprawnie działający controlling, poprawnie definiujący problemy i ryzyka biznesowe (w tym finansowe) oraz wytrwale poszukujący sposobów ich rozwiązania, jest nie do przecenienia. Wcześniejsze doświadczenia wyraźnie pokazują, że bardzo szybko kryzys ekonomiczny przekłada się na płynność finansową przedsiębiorstwa, której zapewnienie jest podstawowym zadaniem w trakcie prowadzenia firmy. Płynność finansowa to także jedno z kluczowych kryteriów oceny działalności firmy. To od niej zależy bowiem, czy w terminie spłacamy zobowiązania, czy jesteśmy w stanie dokonywać niezbędnych zakupów, a także czy wypłacamy wynagrodzenia swoim pracownikom.

Tematem bieżącego numeru uczyniliśmy controlling na trudne czasy, a naszą uwagę skupiliśmy przede wszystkim na problemie płynności finansowej. Bartosz Banduła pisze w swoim artykule, że w obliczu kryzysu płynności ważne jest, aby do jej badania podchodzić w sposób wariantowy, tj. uwzględnić zarówno miary klasyczne – wynikające ze standardowego podejścia do pomiaru wydajności do regulowania zobowiązań, jak też rozszerzyć badanie o dogłębne badanie obejmujące pomiar relacji nazywanych wskaźnikami wydajności gotówkowej. Bartosz Cicharski zwraca z kolei uwagę na to, by uzyskane w efekcie analiz dane były prezentowane nie tylko dokładnie, ale też szybko. Tu z pomocą przychodzi MS Excel.

W bieżącym wydaniu piszemy więc o tym, jak narzędzia BI wspierają zarządzanie płynnością finansową, jak szacować i tworzyć rezerwy na pokrycie ryzyk biznesowych, jak radzić sobie z zatorami płatniczymi i ile kosztuje nas nieterminowość wynikająca z braku wystarczających zapasów. Przyglądamy się regulacjom antykryzysowym w ramach „tarcz” wpływających na koszty personalne przedsiębiorstwa, a także przybliżamy temat zwolnień grupowych i programu dobrowolnych odejść pracowników.

Zespół ekspertów

Zgrupowanie Asów Sprzedaży 2020

Konferencja ONLINE, 15.10.2020

Zespół ekspertów

LEAN FACTOR[Y] 2020

Konferencja ONLINE, 24.09.2020

Zespół ekspertów

6. Forum Informacji Zarządczej

Konferencja ONLINE, 19.11.2020

Anna Zaporowska

Rejestr BDO

Warszawa, 22.10.2020

Małgorzata Warda

Zarządzanie efektywnością zespołu handlowego

Warszawa, 5.11.2020

Zespół ekspertów

6. Forum Nowoczesnego Controllingu

Konferencja ONLINE, 22.10.2020

Małgorzata Warda

Skuteczna polityka cenowa i rabatowa

Warszawa, 20.11.2020

INFO_24.jpg
Wydanie 24/2020

Informacja Zarządcza

Temat numeru: Audyt bezpieczeństwa IT

Epidemia COVID-19 zmusiła przedsiębiorstwa na całym świecie do szybkiej oceny swojego potencjału technologicznego. Wiele z nich musiało niezwłocznie uzupełnić braki w infrastrukturze IT, narzędziach do pracy zdalnej i systemach cyfrowej obsługi klienta, by w ogóle funkcjonować w nowych realiach prowadzenia biznesu. Badanie przeprowadzone przez firmę AppDynamics wykazało, że 59% ankietowanych było zmuszonych naprędce wprowadzić nowe rozwiązania, często bez dogłębnej analizy projektowo-biznesowej i fazy testowej (sic!). Jak zapewne się Państwo domyślają, wiele z tych przedsiębiorstw stanie niedługo przed koniecznością analizy długo­terminowych skutków tych pośpiesznie wprowadzanych zmian. Tu z pomocą przychodzi audyt IT. O tym, jak go zorganizować, by na jego podstawie wyciągnąć użyteczne wnioski dla naszego biznesu, piszemy w jednym z tekstów wydania.

W numerze przeczytają Państwo również o tym, jak zintegrować WMS z platformą e-commerce, w jaki sposób zarządzać złożonością, czyli o e-dokumentach w firmach rozproszonych lub wielospółkowych oraz jakiego lidera i jakich kompetencji potrzebuje zespół multidyscyplinarny.

Z tematów technicznych tym razem poruszamy takie zagadnienia, jak: interaktywne raporty w Tableau Software, sterowanie wykresem za pomocą pól wyboru, analiza wrażliwości w MS Excel, drzewa dekompozycji w Power BI, obsługa błędów w Power Query oraz kluczowe elementy mające wpływ w Power BI Desktop.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM