Jacek Kaliński

NPV w wycenie różnych rodzajów inwestycji – wady i zalety

W codziennej analizie finansowej możemy napotkać wiele modeli służących do wyceny różnych klas aktywów finansowych. Jednym z nich jest NPV (Net Present Value – wartość bieżąca netto). Model ten przy zastosowaniu stopy dyskontowej pokazuje nam, jaką wartość w bieżącym momencie będą...

CiRZ_10_2019.jpg
Wydanie 10/2019

Controlling i Rachunkowość Zarządcza

Temat numeru: Rachunek przepływów pieniężnych

Dobrze przygotowany rachunek przepływów pieniężnych pozwala dobrze przewidzieć wystąpienie przepływów pieniężnych w przyszłości, a zarazem pozwala na weryfikację dokładności uprzednich przewidywań. Źle przygotowany może tylko zamazać obraz sytuacji. Dlatego też, każda osoba sporządzająca przepływy pieniężne powinna przed rozpoczęciem prac przejrzeć poszczególne pozycje sprawozdania finansowego na początek i na koniec okresu, za który będzie go sporządzała i zastanowić się, czy nie wystąpiły pewne, dość specyficzne sytuacje. Jakie to sytuacje? Takie, których nierozpoznanie w porę może generować niepotrzebne błędy. Na co zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć błędów? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule Leszka Wozińskiego, do którego lektury gorąco zachęcam.

Ponadto w numerze piszemy o tym, jak faktoring wpływa na płynność finansową przedsiębiorstw, przedstawiamy przykładową analizę wartości contingency dla konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego odajemy wskazówki, jak interpretować wyniki sprzedaży na wykresie kombi. Zapraszam do lektury! Jednocześnie chciałam zaprosić Państwa na piąte już Forum Nowoczesnego Controllingu, które odbędzie się 24-25 października w Warszawie. Do zobaczenia!

Zespół ekspertów

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Warszawa, 2019-10-24

Zespół ekspertów

6. Forum Szefów Sprzedaży

Warszawa, 2019-11-21

dr Dariusz Stronka

Basics of accounting and financial report analysis / Podstawy rachunkowości...

Cała Polska - szkolenie on-line, 2019-11-08

dr Dariusz Stronka

Controlling finansowy

Warszawa, 2019-11-13

Anna Zaporowska

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa, 2019-11-04

Anna Hamrol

Ochrona środowiska w 2020 roku

Gdańsk, 2019-11-28 , Poznań, 2019-12-05

Anna Zaporowska

Ochrona środowiska w 2020 roku

Warszawa, 2019-12-04 , Katowice, 2019-12-12

FiC_66.jpg
Wydanie 66/2019

Finanse i Controlling

Temat numeru: Zarządzanie ryzykiem

Prowadzenie każdego biznesu związane jest z ponoszeniem ryzyka. By jednak móc to ryzyko minimalizować, trzeba z jednej strony umieć je zidentyfikować, z drugiej mierzyć. Tylko w ten sposób przedsiębiorcy są w stanie świadomie zarządzać ryzykiem.

Mając świadomość wagi problemu, 66. numer magazynu „Finanse i Controlling” poświęcony został  Zarządzaniu ryzykiem. W numerze piszemy m.in. o: zmianach prawnych i cyfryzacji jako czynnikach ryzyka, metodach szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, przestrzeni cybernetycznej jako środowisku działalności przedsiębiorstwa, podpowiadamy też, w jakich horyzontach czasowych badać ryzyka biznesowej.

dr Dariusz Stronka

Basics of accounting and financial report analysis / Podstawy rachunkowości...

Cała Polska - szkolenie on-line, 2019-11-08

dr Dariusz Stronka

Controlling finansowy

Warszawa, 2019-11-13

Anna Zaporowska

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Warszawa, 2019-11-04

Anna Hamrol

Ochrona środowiska w 2020 roku

Gdańsk, 2019-11-28 , Poznań, 2019-12-05

Anna Zaporowska

Ochrona środowiska w 2020 roku

Warszawa, 2019-12-04 , Katowice, 2019-12-12

Michał Geilke

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Cała Polska - szkolenie on-line, 2019-11-15

dr Dariusz Stronka

Zarządzanie kosztami i rentownością

Warszawa, 2019-12-04

INFO_21.jpg
Wydanie 21/2019

Informacja Zarządcza

Temat numeru: Kwerendy w Accessie

Projekty informatyczne w firmie charakteryzuje dość duży odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem (ok. 33%), z przekroczeniem budżetu (ok. 49%) lub terminu (uwaga: aż 61%). Te statystyki pokazują, dlaczego na projekty o charakterze informatycznym należy spojrzeć jak na projekty wymagające specjalnej uważności w firmie. Bo angażują drogie i deficytowe zasoby ludzkie. Nawet bardzo drogie. Dlatego tak ważne jest, aby organizacja miała własną metodykę zbierania, analizy i procedowania projektów informatycznych. Brak kryteriów, schematu analizy, ustawionego procesu z odpowiednimi rolami to ryzyko dla całej organizacji. Jak uniknąć tego ryzyka? Choćby wdrażając podejście zarządzania Programem Projektów Rozwojowych. Więcej na ten temat w artykule Grzegorza Zontka pt.: „Projekty IT jako projekty specjalne w firmie”, do którego lektury serdecznie zachęcam.

W numerze polecam również Państwa uwadze artykuły na temat tworzenia kwerend w Accessie, wykresów 3D w Excelu oraz sztuczek i trików w Tableau.

Liczę, że bieżące wydanie magazynu będzie dla wszystkich czytelników cennym źródłem inspiracji i praktycznej wiedzy.

Wybierz abonament już od 83 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM