Wizualne zarządzanie wynikami

Oczekujemy od pracowników i menedżerów zaangażowania w zadbanie o wyniki firmy, ale czy rzeczywiście stwarzamy im realną szansę na realizację tego celu? Może widzą oni tylko rosnące wymagania bez zrozumienia, dlaczego są one ważne dla nich i dla firmy?

INFO_20_66.jpg

Zacznijmy od „dlaczego?”

Często pytam pracowników i menedżerów, dlaczego firma musi być zyskowna. To, co widzę w informacji zwrotnej od pracowników, to najczęściej wielki znak zapytania na twarzach. Menedżerowie zwykle mówią, że zyski potrzebne są do zapewnienia stałego rozwoju firmy.

Zanim przejdę do wyjaśnienia, dlaczego firmie potrzebne są zyski, chciałabym przedstawić punkt widzenia kilku bardzo dojrzałych japońskich właścicieli przedsiębiorstw.

BEZPIECZEŃSTWO

Według nich zadaniem każdego przedsiębiorcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swojej firmie. Kiedy patrzymy na bezpieczeństwo, powinniśmy myśleć w trzech następujących kategoriach:

  1. Bezpieczeństwo finansowe – zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa ich miejsc pracy oraz godnego wynagrodzenia, które pozwoli im nie koncentrować się na pozyskiwaniu pieniędzy na potrzeby swojej rodziny, tylko umożliwi skupienie na rozwoju siebie i realizowanych w pracy procesów. To bezpieczeństwo gwarantowane jest poprzez zapewnienie stałej zyskowności przedsiębiorstwa.
  2. Bezpieczeństwo mentalne – zapewnienie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpiecznie w relacjach ze swoimi kolegami i menedżerami, a także ze swoimi kompetencjami adekwatnymi do stawianych wymagań. To bezpieczeństwo przekłada się na zaufanie, gotowość do otwartej rozmowy o problemach i potrzebach, a w konsekwencji do zaangażowania w rozwój procesów. To z kolei tworzy środowisko, które sprzyja osiąganiu zyskowności.
  3. Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie środowiska, w którym pracownik nie jest narażony na wypadek. To bezpieczeństwo przekłada się na sprawność działania zarówno pracowników, jak i procesów. W konsekwencji zapewnia to stabilność procesów, która przekłada się między innymi na zyskowność.

Wspomniani japońscy menedżerowie stoją również na stanowisku, że generowanie zysków jest obowiązkiem przedsiębiorcy, aby móc odwdzięczyć się poprzez płacenie podatków społeczności, w której wzrosła firma. W dłuższym okresie pozwoli to na rozwój otoczenia biznesowego firmy i zapewni jej dalszy rozwój. Przywoływani japońscy menedżerowie nazywają to również odpowiedzialnością społeczną.

OBOWIĄZEK PRAWNY

Z punktu widzenia prawa przedsiębiorstwa dzieli się na nastawione na zysk (rynkowe) oraz NGO – działające na rzecz wybranego interesu i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (trzeci sektor). Już sama definicja przedsiębiorstwa nastawionego na zysk definiuje obowiązek jego osiągania. Przedsiębiorstwa nieosiągające zysku znajdują się pod lupą urzędu skarbowego. Zatem istnieje obowiązek prawny generowania zysku.

Czym jest wizualne zarządzanie wynikami, zwane także daily management?

Wizualne zarządzanie wynikami stanowi system, który ma na celu zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli i funkcji organizacji w dbałość o zyskowność przedsiębiorstwa.

System ten jest złożony z następujących elementów:

  1. Wskaźniki – dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa, jej działów i poziomów zarządzania. Wskaźniki są powiązane z zyskownością i płynnością finansową oraz mają ustaloną wartość docelową w perspektywie strategicznej, taktycznej i operacyjnej.
  2. Spotkania – systematyczne, cykliczne (best in class rozumie cykliczność jako jeden dzień) spotkania służące omówieniu wyników, problemów i pomysłów na osiągnięcie stawianych celów oraz ustaleniu zespołów odpowiedzialnych za podjęcie działań doskonalących.
  3. Wizualizacja – zwykle w postaci tablic, przy których odbywają się spotkania.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM