Analiza rentowności projektu z dofinansowaniem

Jedną z form wsparcia realizacji potrzeb inwestycyjnych są dotacje. Jeszcze w bieżącej perspektywie finansowej zostało wiele programów, z których można je uzyskać. Ważne, żeby odpowiednio oszacować rentowność takiej inwestycji i zidentyfikować ryzyko.

CiRZ_02_24.jpg

Analizując zakładaną inwestycję musimy w sposób systemowy podejść do problemu obliczenia rentowności projektu. Spośród całej gamy narzędzi analizy finansowej należy wybrać te metody kalkulacji, które pozwolą nam w najbardziej prawdopodobny sposób określić, czy projekt jest zwyczajnie opłacalny. Ubieganie się o dofinansowanie jest też związane z określonym ryzykiem, dlatego pierwszą i najważniejszą zasadą przystąpienia do ubiegania się o dofinansowanie powinno być określenie opłacalności projektu. Jeżeli przedsiębiorca na nim nie zarobi, to zobowiązanie w tej formie nie ma sensu ekonomicznego.

W omawianym przykładzie pod uwagę wzięto następujące założenia biznesowe: projekt będzie miał charakter badawczy i będziemy go opracowywać wraz z uczelnią w oparciu o parametry zbliżone do programu operacyjnego 1.1. szybka ścieżka. Projekt o nazwie Super Hit będzie polegał na opracowaniu prototypu produktu, który będzie realnym przebojem sprzedaży.

Wartość projektu została założona na łącznie na 2 500 000,00 zł, z czego poziom dofinansowania będzie wynosił przeciętnie 65% dla całego projektu. Dodatkowo do analizy dodano koszty pozyskania i obsługi bieżącej rozliczenia projektu na poziomie 10% wartości kwoty dofinansowania. Istotne jest właściwe oszacowanie tej kwoty. Czasem obsługa projektów unijnych pochłania dużą część zasobów wewnętrznych i warto mieć to na uwadze przy kalkulacji kosztów obsługi dofinansowania.

Okres realizacji projektu będzie wynosił 24 miesiące, podczas których zakładamy optymistycznie, że całość rozliczy się wraz ze zwrotem dofinansowania w tym okresie. W uproszczonym modelu nie została ujęta możliwość niezakwalifikowania części kosztów w dotacji czy zwrotu źle wydanej dotacji. Obliczeniom podlega scenariusz w założeniach idealny.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM