Model controllingu wartości przedsiębiorstwa z perspektywy właścicieli

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 09/2020, pokazane zostało, że sama wycena wartości przedsiębiorstwa jest ważna, ale nie pozwala na ocenę poszczególnych obszarów i osób za nie odpowiedzialnych. Jak więc rozliczać i motywować z poziomu właściciela?

CIRZ_10_2020_12.jpg

Algorytm wzrostu wartości przedsiębiorstwa łączy 6 czynników odpowiedzialnych za wartość biznesu:

( 1 ) stopa wzrostu sprzedaży z wykorzystaniem wewnętrznych źródeł finansowania (SGR),

( 2 ) marża zysku z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację (marża EBITDA),

( 3 ) efektywna stopa opodatkowania podatkiem dochodowym (ETR),

( 4 ) inwestycje w kapitał obrotowy netto (NWC),

( 5 ) inwestycje w aktywa trwałe (NPV),

( 6 ) średnioważony koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo (WACC).

Wzrost powstaje z nadwyżki pomiędzy zyskiem osiągniętym a zyskiem oczekiwanym przez inwestorów kapitału, co można również określić nadwyżką zwrotu z inwestowanego kapitału ponad koszt pozyskania kapitału. Na przykładzie danych spółki PKN Orlen za okres 2009-2019 poniżej przedstawiony jest model analizy działań zarządu wpływających na wartość przedsiębiorstwa i docelowo zwrot z inwestycji właścicieli.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM