Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

W ustawie o podatku akcyzowym wprowadzono zmiany, których celem było wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami (zwłaszcza olejami smarowymi) – poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

CiRZ_02_2.jpg

W przypadku takich wyrobów warunkami zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy są: dokonanie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrz­wspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju oraz dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych. Wzór ww. zawiadomienia został określony w omawianym rozporządzeniu. Rozporządzenie weszło w życie 1 listopada 2019 r.

Omawiane zawiadomienie zostało dodane do wykazu deklaracji i podań, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 21 października 2019 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego – Dz.U. z 2019 r. poz. 2071.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – Dz.U. z 2019 r. poz. 2072. |
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM