PSA dopiero w marcu 2021 r.

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tym samym wejście tych przepisów zostanie przesunięte o rok.

9 stycznia 2020 r. Sejm przegłosował ustawę nowelizującą przewidującą przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki – prostą spółkę akcyjną (PSA). Pierwotnie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej miały wejść w życie 1 marca 2020 r. Roczne przesunięcie tego terminu jest konsekwencją odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego i konieczności skoordynowania zmian dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego oraz PSA.

Podsumowując, przepisy dotyczące PSA wejdą w życie dopiero 1 marca 2021 r. Tematy związane z PSA będziemy opisywać w przyszłości na łamach „Mk”.

Przypisy / Źródła
  • art. 15 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – druk Sejmowy nr 45, ustawa została skierowana do Senatu.
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM