Kto może skorzystać z prawa do błędu

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z nowymi regulacjami, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została instytucja „prawa do popełnienia błędu”.

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prawo do błędu obowiązuje przez okres 12 miesięcy:

  • od dnia podjęcia działalności po raz pierwszy,
  • ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Prawo do popełnienia błędu jest zatem ograniczone czasowo i dotyczy tylko początkowego okresu prowadzenia działalności, w którym najczęściej początkujący przedsiębiorcy popełniają błędy. Nowa instytucja opiera się na przekonaniu, że większość błędów popełnianych przez początkujących przedsiębiorców nie wynika ze złej woli, lecz z nieintencjonalnych omyłek. To zaś oznacza, że nie powinni ponosić konsekwencji swoich błędów.

W praktyce instytucja „prawa do błędu” polega na:

  • wezwaniu przedsiębiorcy do usunięcia naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń (w formie postanowienia) oraz
  • odstąpieniu od nałożenia mandatu lub administracyjnej kary pieniężnej, gdy przedsiębiorca usunie naruszenia oraz ich ewentualne skutki w określonym przez organ terminie.

W przypadku postępowania mandatowego funkcjonariusz lub inspektor może odebrać od przedsiębiorcy pisemne oświadczenie, w którym przedsiębiorca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń. W takiej sytuacji organ nie wezwie już przedsiębiorcy w formie pisemnej do usunięcia błędów.

W przypadku, gdy przedsiębiorca odmówi złożenia pisemnego oświadczenia, nie może skorzystać z udogodnień wynikających z instytucji „prawa do błędu”.

Jeżeli przedsiębiorca usunie stwierdzone naruszenia prawa oraz ich ewentualne skutki w wyznaczonym terminie:

  • właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
  • przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Prawa do błędu nie stosuje się w przypadku, gdy naruszenia rozpoczęły się w trakcie 12 miesięcy i trwają nadal po upływie tego okresu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM