Fundusze venture capital – perspektywy dofinansowania dla start-upów

Fundusze europejskie wyróżniają się szerokim wachlarzem instrumentów finansowych, do których poza flagowymi konkursami w postaci bezzwrotnych grantów (wypłacanych zgodnie z założonym terminem realizacji projektów) zaliczają się fundusze venture capital. Stanowią one inny rodzaj wspierania innowacji, przeznaczony dla przedsiębiorstw typu start-up – innowacyjnych spółek, poszukujących lub mających rentowny model biznesowy, dążących do szybkiego wzrostu, działających na rynku nie dłużej niż pięć lat. Start-upy, rozpoczynając działalność, ponoszą ryzyko zakładające, że stworzona innowacja w postaci usługi czy produktu może nie znaleźć odbiorców na rynku. Niepewność, którą za sobą niesie nowa działalność, jest weryfikowana na etapie oceny modelu biznesowego przez potencjalnego inwestora.

DiF_33_3.jpg

Jak sfinansować start-up?

Działalność start-upów na polskim rynku jest dosyć krótka, ich źródeł należy szukać w Stanach Zjednoczonych (Dolina Krzemowa, Nowy York) czy w Wielkiej Brytanii (Londyn). Do najbardziej znanych start-upów na arenie międzynarodowej należą m.in. Facebook, Uber, Airbnb, Spotify.

W Polsce szacowana liczba start-upów zawiera się w przedziale od 3 tys. do 6 tys. firm we wszystkich branżach (dane z 2019 r.)1. Najbardziej znane start-upy w Polsce to m.in.: Booksy – platforma usług fryzjerskich, kosmetycznych i innych; Callpage – oprogramowanie pozwalające na oddzwonienie do klienta w ciągu 28 sek. od pozostawienia przez niego danych na formularzu internetowym; Brainly – platforma edukacyjna. Start-upy charakteryzuje zastosowanie w działalności nowych technologii i metod pracy dostępnych na rynku od maksymalnie 5 lat, co pozwala stworzyć przewagę technologiczną i gwarancję szybkiego wzrostu. Stworzony w ten sposób nowy model biznesowy niesie ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia w początkowej fazie inwestycji, zwanym popularnie „fazą zasiewów” (ang. seed investment). Inwestycje tego typu mają na celu wytypowanie najlepiej rokujących, ale zarazem bardzo ryzykownych projektów, które w przyszłości mogą zmienić oblicze gospodarki światowej.

Kim jest inwestor start-upu i w jaki sposób skorzystać z finansowania?

Najbardziej popularną formą finansowania są fundusze venture capital (VC) oraz środki prywatnych inwestorów, tzw. aniołów biznesu.

Venture capital to inwestycje kapitałowe dokonywane na rynku pozagiełdowym, w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju, realizowane przez wyspecjalizowane podmioty, tj. fundusze venture capital.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM