Fundusze europejskie na mecie – koniec perspektywy 2014–2020

Z informacji przedstawianych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod koniec 2019 r. wynika, że Polska wydała już ponad 80% funduszy unijnych (ok. 270 mld zł) przyznanych w obecnej perspektywie (2014–2020). Dane resortu wskazują, że środki unijne przyczyniły się do wzrostu nakładów inwestycyjnych o 24% (w 2018 r.), co jest pozytywnym zjawiskiem dla gospodarki całego kraju.

DiF_31_8.jpg

Głównym beneficjentem funduszy europejskich są samorządy, natomiast do drugiej grupy należą przedsiębiorcy. Spośród 57 tys. dofinansowanych projektów (dane z grudnia 2019 r.) co drugi beneficjent to przedsiębiorstwo. Duże przedsiębiorstwa uzyskały najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 51,7 mld zł, co jest charakterystyczne ze względu na wielkość budżetów projektów. Dla sektora mikro-, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw poziom dofinansowania wyniósł niecałe 42 mld zł. Najwięcej inwestycji przedsiębiorstw obejmowały projekty z obszaru B+R, innowacji czy wzmacniania konkurencyjności. W perspektywie ostatnich kilku lat sektory, które otrzymały najwięcej dotacji, to przemysł i budownictwo, natomiast zmniejszył się w nich udział rolnictwa.

Publikacje związane z oceną i dokładnymi danymi z obecnej perspektywy finansowej pojawią się dopiero w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Prognozy dotyczące możliwości dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 zostaną przedstawione w najbliższych miesiącach. Negocjacje związane z unijnym budżetem trwają, natomiast już teraz można zweryfikować, jakie kierunki zostały przewidziane w ramach nowej perspektywy.

W komunikacie Komisji Europejskiej z października 2019 r. wskazano ogólne wytyczne, jakimi państwa członkowskie mają się kierować w trakcie negocjacji nad unijnym budżetem:

  • całkowity poziom finansowania powinien być współmierny do wspólnych priorytetów Unii;
  • budżet powinien być nowoczesny i zapewniać odpowiednią równowagę między politykami oraz silny nacisk na wartość dodaną UE;
  • należy przyjąć bardziej przejrzyste podejście do finansowania budżetu UE i wprowadzić nowe źródła dochodów, aby wesprzeć realizację priorytetów i zmniejszyć obciążenie z tytułu wkładów krajowych;
  • należy zapewnić większą spójność polityki poprzez ściślejsze powiązanie finansowania z priorytetami politycznymi oraz silniejsze narzędzia służące ochronie budżetu UE w przypadku braków w zakresie praworządności.

Propozycja Komisji Europejskiej obejmuje długoterminowy budżet na poziomie 1,114% dochodu narodowego brutto 27 państw UE (bez Wielkiej Brytanii, która 31 stycznia 2020 r. wystąpiła z Unii Europejskiej). Negocjowany budżet jest niższy od obecnego, który wynosi 1,16% DNB. Wykres przedstawia wkłady krajowe z podziałem na koncepcję wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2021–2027.

Przedstawiona propozycja stanowi realny cel i budżet na miarę zaplanowanych działań. Większe cięcia budżetu mogłyby nieść ryzyko dotyczące przeniesienia środków z programów społecznych czy związanych z rolnictwem na rzecz programów dotyczących badań i innowacji.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 57% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM