Six Sigma w projektach IT

Środowisko, w którym rozwijane są projekty IT, jest specyficzne – wymaga szybkiego reagowania na zmiany, adaptacji założeń i celów projektu do coraz to nowych wymagań klienta, a także efektywnego wdrażania nowych rozwiązań. Nierzadko też prace nad produktem rozciągają się na wiele projektów, w czasie których tworzone są kolejne moduły do wdrożonego już systemu czy aplikacji. Zarządzanie jakością w takim chaosie nie jest zadaniem łatwym. Z pomocą może przyjść tu metoda Six Sigma, która proponuje szereg narzędzi, jakie z powodzeniem można wykorzystać także w projektach IT.

MC_67_25.jpg

Czym jest Six Sigma?

Six Sigma jest metodą opartą na bardzo rygorystycznym podejściu do zarządzania jakością. Jej podstawowe założenia zostały opracowane pod koniec lat 80. XX w. w zakładach Motoroli, ale z biegiem czasu ewoluowały, wzbogacając się o nowe koncepcje i narzędzia. W efekcie tego już na przełomie XX i XXI w. metoda ta stała się jedną z najpopularniejszych strategii biznesowych stosowanych w obszarze jakości przez nowoczesne przedsiębiorstwa.

Założenia Six Sigma koncentrują się na dwóch aspektach: po pierwsze, analizowaniu procesu pod kątem występujących w nim wad i błędów, po drugie – na ciągłym doskonaleniu i ulepszaniu procesu, tak by spełniał on oczekiwania klienta. Sama sigma jest wskaźnikiem stosowanym na gruncie statystyki, który obrazuje odchylenie standardowe zmiennej od wartości referencyjnej (pożądanej). Na tej podstawie wyznacza się pewien zakres, w jakim powinny się mieścić wartości badanego zjawiska, a także ocenia się szansę, że parametry procesu będą mieściły się w określonych granicach (Rysunek 1). Poziom prawdopodobieństwa uzyskania danego rezultatu jest stały i wynosi:

  • 68,3% szans dla granicy jeden sigma (jednego odchylenia standardowego od wartości pożądanej),
  • 95,4% szans dla granicy dwa sigma,
  • 99,8% szans dla granicy trzy sigma.

W metodzie tej akceptuje się pewne niewielkie przesunięcie o wartości ±1,5σ, którym może charakteryzować się proces uznany za stabilny. Sama nazwa Six Sigma wywodzi się z kolei od sześciokrotności odchylenia standardowego, w którym powinny znajdować się niemal wszystkie wyniki (parametry) dobrze zorganizowanego procesu.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM