Kwerendy w programie Access

Kwerendy to narzędzia dostępne w programie Access, które pozwalają nam wyszukiwać lub filtrować dane znajdujące się w różnych tabelach. Wtedy mamy do czynienia z kwerendami wybierającymi. Możemy też dzięki nim te dane modyfikować (np. dodawać, zmieniać, usuwać). Do takich czynności będziemy używać kwerend funkcjonalnych.

INFO_21_54.jpg

Kwerendy wybierające

Są to podstawowe typy kwerend. Służą nam do wybierania danych, które chcemy wyświetlać. Możemy wybierać dane zarówno z jednej tabeli, jak również z wielu różnych tabel (oczywiście warunkiem, aby takie kwerendy działały, są poprawnie zbudowane relacje w bazie danych). Za pomocą takich kwerend możemy też filtrować dane, nadając kryteria, jakie mają być zastosowane dla różnych kolumn.

Jak w takim razie tworzyć takie kwerendy? Możemy to zrobić, wykorzystując kreator kwerend dostępny na wstążce w zakładce Tworzenie. Po jego wybraniu pojawi się okno, w którym wybieramy Kreator prostych kwerend i po przejściu do kolejnego kroku mamy możliwość zdefiniować, które pola i z jakich tabel mają być ujęte w kwerendzie. W kolejnym kroku możemy zdecydować, czy kwerenda ma być szczegółowa, czy podsumowująca. Kwerenda szczegółowa będzie pokazywać wszystkie pola każdego rekordu, natomiast kwerenda podsumowująca ma możliwość dołożenia opcji podsumowania (suma, średnia, maksimum, minimum) do pól liczbowych kwerendy. Może też zliczać występujące rekordy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że choć Access daje nam możliwość wyboru spośród czterech funkcji podsumowujących, to jednak w oknie, w którym ustawiamy te opcje, pojawiają się tylko dwa checkboxy. Pierwszy służy do zaznaczenia sumy, drugi (mimo że wizualnie znajduje się pod opcją max) służy do podsumowania za pomocą średniej). Jeżeli chcemy podsumować za pomocą pozostałych funkcji, należy wybrać dowolną opcję, a następnie zmodyfikować ją w widoku projektu kwerendy, który będzie opisany w późniejszej części artykułu.

Drugim sposobem tworzenia kwerend jest wykorzystanie opcji Projekt kwerendy, również dostępnej na wstążce w zakładce Tworzenie. Po jej wybraniu wyświetli się okno, w którym możemy zdecydować, z których tabel będziemy wybierać dane. Jednak w widoku projektu muszą się pojawić również tabele, dzięki którym te, które będziemy wykorzystywać, są powiązane relacjami. Innymi słowy, jeśli tabele, które wybieramy do kwerendy, nie są połączone bezpośrednią relacją, musimy też wybrać w widoku projektu te tabele, za pomocą których te relacje są utworzone. Następnie przeciągamy odpowiednie pola do projektu znajdującego się w dolnej części okna. Zaprojektowana kwerenda przedstawiona jest na Rysunku 1.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM