Graficzna prezentacja danych sprzedażowych

Dane sprzedażowe bardzo często pojawiają się w programie Excel. Oprócz tego, że pojawiają się w wersji stricte analitycznej, często trzeba też dokonać ich wizualizacji i przedstawić na konkretnym wykresie. Co prawda narzędzi do wizualizacji danych jest coraz więcej i czasami wykonuje się je w innych programach, np. w Power BI Desktop, jednak w niniejszym artykule skupię się na możliwościach samego programu Excel w tym zakresie.

INFO_22_56.jpg

Dobór odpowiedniego typu wykresu

W każdej kolejnej wersji Excela mamy do dyspozycji coraz więcej różnego typu wykresów. Teoretycznie można założyć, że każdy rodzaj danych można pokazać na każdym wykresie. Tylko powstaje pytanie, czy takie założenie ma sens?

Dobór odpowiedniego typu wykresu jest jednym z trudniejszych etapów prezentowania danych. Przede wszystkim dane powinny być czytelne, poza tym wizualizacja ma być ładna i przyciągać wzrok, a nie zniechęcać odbiorcę.

Mając bardzo dużo danych (np. wielkość sprzedaży osiągniętą przez 50 handlowców), możemy je prezentować na wykresie kołowym. Ocenę czytelności takiego działania pozostawiam już czytelnikom do indywidualnego rozważenia.

Zazwyczaj (oczywiście nie jest to reguła, która musi być bezwzględnie zastosowana) warto korzystać z poszczególnych typów wykresów do następujących danych:

  • wykres kolumnowy – do pokazywania danych rozróżnianych względem pewnej kategorii (np. sprzedaż według handlowców, regionów) lub do pokazania rankingu (np. handlowcy z największą sprzedażą);
  • wykres liniowy – do pokazania zależności w czasie (np. jak zmieniała się sprzedaż w poszczególnych latach, kwartałach bądź miesiącach);
  • wykres kołowy – do pokazania udziału pewnych elementów w całości (np. udział sprzedaży danego regionu w łącznej sprzedaży). Warto pamiętać, aby na wykresie kołowym nie pokazywać zbyt wielu kategorii (czyli jeśli mamy pięć rejonów, to możemy go używać, natomiast jeśli mamy ich 50, to wykres kołowy nie będzie najlepszym rozwiązaniem);
  • wykres punktowy – do pokazania zależności pomiędzy dwiema zmiennymi (np. wielkość sprzedaży w zależności od miesiąca);
  • wykres bąbelkowy – do pokazania zależności między trzema zmiennymi (np. wielkość sprzedaży w zależności od miesiąca i stażu pracy handlowca);
  • wykres kaskadowy – do pokazania, jakie elementy składają się na jedną całość (np. jak sprzedaż w poszczególnych kwartałach dzieli się na sprzedaż towarów z poszczególnych kategorii).

To oczywiście nie wszystkie wykresy, jakie są dostępne w programie Excel. Jednak są one najczęściej wykorzystywane, dlatego zostały ujęte w niniejszym artykule.

Wykres kolumnowy

Wykres kolumnowy jest najbardziej klasycznym rodzajem wykresu, zresztą wstawianym domyślnie przez program Excel. W tym artykule skupię się jednak na pewnych szczególnych rodzajach wykresu kolumnowego. Załóżmy więc, że chcemy pokazać, jak kształtowała się wartość sprzedaży w czterech kwartałach i czterech kategoriach towarów. Przykładowe dane pokazane na Rysunku 1 moglibyśmy przedstawić na tradycyjnym wykresie kolumnowym, możemy jednak użyć wykresu kolumnowego skumulowanego. Wtedy wykres będzie wyglądał tak, jak pokazuje to Rysunek 2.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 65% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM