Przetwarzanie informacji w audycie śledczym

Przestępczość gospodarcza i jej różnorodne formy niezależnie od obowiązujących systemów ekonomicznych w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływały negatywnie na stabilność rynków finansowych każdego kraju. Nowe metody przestępczej działalności zaskakują nie tylko organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, ale przede wszystkim przedsiębiorców nieprzygotowanych na zagrożenia wynikające z oszustw czy nadużyć. Jak wskazuje praktyka organów ścigania, ale również doświadczenia audytorów i controllerów, najbardziej niepożądane z punktu widzenia podmiotów gospodarczych są oszustwa, w tym zawłaszczenia majątku firmy, fałszerstwa, nadużycia, korupcja czy też pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwa generujące znaczne straty finansowe.

MC_68_38.jpg

Ze względu na fakt, że sprawcy przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, dysponując określoną wiedzą zawodową i doświadczeniem, działają wewnątrz firmy, ich identyfikacja przy braku odpowiednich narzędzi i technik wykrywczych jest niemożliwa, a straty wynikające z ich działalności przestępczej są znaczne – zarówno w sferze finansowej, jak i wizerunkowej. Dlatego też komórki audytu i kontroli powinny dysponować odpowiednią wiedzą z zakresu metod i technik śledczych, które w znacznym stopniu wspomagają procesy identyfikacji ryzyka i zagrożeń przestępczością gospodarczą, a także wskazują rozwiązania oraz ukierunkowują proces wykrywczy.

Na każdym etapie rozwoju gospodarczego informacja, jako sygnał ostrzegawczy wskazujący na ryzyko zaistnienia przestępstwa gospodarczego, była i jest czynnikiem strategicznym mogącym ograniczyć negatywne zdarzenia do poziomu akceptowalnego dla stabilności rynku finansowego. W miarę upływu czasu już nie sama informacja, ale możliwości jej szybkiego pozyskania i zdolności przetworzenia stały się priorytetem i czynnikiem warunkującym jej wykorzystanie. Ale nie tylko, gdyż duża ilość informacji oraz konieczność ich oceny pod względem wiarygodności i przydatności w procesie zarządzania organizacją spowodowały, że nowego znaczenia nabrał sam proces jej przetwarzania, również z zastosowaniem technik wykorzystywanych w analizie śledczej.

Przetwarzanie informacji polega na jej transformacji, przy użyciu wielu technik i algorytmów, zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami i celem, którym jest dostarczenie niezbędnej wiedzy stanowiącej podstawę procesu decyzyjnego.

Znaczenie procesu przetwarzania wzrasta proporcjonalnie do powiększającej się ilości informacji niezbędnych do wyjaśnienia badanego zjawiska i odtworzenia mechanizmów jego zaistnienia. Dotyczy to zarówno środowiska wewnętrznego organizacji, jak i środowiska (czynników) zewnętrznego.

O informacji w procesie jej przetwarzania

W procesie przetwarzania bardzo istotną rolę odgrywa interpretacja informacji. Jest ona niezwykle ważna przy określaniu jej faktycznej wartości i przydatności dla użytkownika realizującego czynności wyjaśniające lub wykrywcze. Ponadto poprawna interpretacja wskazuje, czy informacja jest czytelna i zrozumiała dla potencjalnego końcowego odbiorcy oraz czy spełnia jego oczekiwania w odniesieniu do badanego problemu, a przede wszystkim, czy jest aktualna i w sposób jak najbardziej rzetelny i prawdziwy odzwierciedla rzeczywistość zdarzenia/zjawiska w badanym okresie.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 75% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM