Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu

Ryzyko jest stałym elementem działalności przedsiębiorstw. Powszechnie kojarzy się z nieoczekiwanymi stratami. Wykrywanie i unikanie sytuacji ryzyka jest jednym z głównych celów zarządzania przedsiębiorstwem, a zarządzanie ryzykiem, poprzez ocenę i zabezpieczenie ryzyka, stanowi kluczowy czynnik równowagi pozycji rynkowej biznesu.

CiRZ_1_2020_9.jpg

Utrzymujący się wysoki poziom liczby upadłości firm w Polsce uzasadnia stałą potrzebę oceny ryzyka bankructwa jako szczególnego obszaru ryzyka przedsiębiorstwa. Tabela 1 przedstawia zestawienie liczby upadłości firm w Polsce w latach 2010–2018. Nadwyżka zobowiązań nad aktywami, bez możliwości ich spłaty stanowi formalną przesłankę upadłości, którą można rozumieć jako sytuację bankructwa lub utraty zdolności kontynuacji działania przedsiębiorstwa, spowodowaną brakiem zdolności spłaty1. Celem artykułu jest praktyczna ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu.

Istota ryzyka w działalności przedsiębiorstwa

Ryzyko jest pojęciem powszechnie rozpoznanym, zdefiniowanym i sklasyfikowanym w zakresie rodzajów ryzyka. Oznacza:

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia straty,
 2. odchylenie pomiędzy wielkością oczekiwaną a otrzymaną, np.:
  • zysku,
  • środków pieniężnych,
  • przepływów pieniężnych,
  • stopy zwrotu,
 3. rosnącą funkcję czasu. Im wyższe są oczekiwane wyniki, tym wyższy jest poziom ryzyka ich nieuzyskania.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 92% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM