Audyt wewnętrzny czy zewnętrzny?

Główny cel szeroko rozumianego audytu sprowadza się do okresowej kontroli i oceny prawidłowości mechanizmów funkcjonujących w firmie. Jego wyniki, przedstawione w formie raportu, dają potężną dawkę informacji, ale też są istotną determinantą zmian w procesach przedsiębiorstwa. Pozostaje kluczowe pytanie, czy właściwe jest dokonywanie tego typu kontroli w zakresie wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa, czym się kierować i kiedy warto się zwrócić do zewnętrznych firm audytujących. O tym w dalszej części artykułu.

MC_68_28.jpg

Rolą audytu jest podsumowanie ogółu mechanizmów i lokalizacja ewentualnych odchyłów od zaplanowanych procesów w przedsiębiorstwie. Audyt można przeprowadzić w niemalże każdej, dowolnej części działalności każdego przedsiębiorstwa. Różne są metodologie wykonania audytu, ich czaso- i kosztochłonność, a także poziom skomplikowania. Nakłady czasu, pracy i kapitału poświęcone na przeprowadzenie audytu uzależnione są między innymi od:

  • wielkości przedsiębiorstwa (jego obrotu, liczby zatrudnionych pracowników itd.),
  • kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
  • branży (produkcja, przetwórstwo, handel itd.), rynku (mikroregionalny, makroregionalny),
  • wyspecjalizowania i procedur panujących w wewnętrznych jednostkach (stopień ich rozbudowania, reguł i zasad będących przedmiotem kontroli).

Wszystkie powyższe czynniki mają również wpływ na decyzję, który rodzaj audytu będzie dla przedsiębiorstwa najwłaściwszy. Jako że wyróżniamy dwa główne rodzaje audytu – audyt wewnętrzny, czyli przeprowadzany w ramach struktury organizacyjnej jednostki, oraz zewnętrzny, czyli zlecenie zadania całkowicie niezależnemu podmiotowi – podczas weryfikacji i dokonania wyboru należy, tak jak w przypadku każdej biznesowej decyzji, przemyśleć i rozważyć wszystkie wady i zalety każdej możliwości. Z uwagi na to, że każdy rodzaj audytu ma nieco odmienne zadania i funkcje do zrealizowania, wybór jego formy jest zadaniem trudnym, tym bardziej jeśli decyzja dotyczy audytu sfery finansowej firmy, ponieważ błędna może ponieść za sobą olbrzymie konsekwencje w przyszłości.

Etap pierwszy: cel

Kontrola części finansowej przedsiębiorstwa jest bardzo szerokim i odpowiedzialnym zadaniem, polegającym na rewizji – od sposobu ewidencji i prowadzenia ksiąg rachunkowych po kontrolę środków pieniężnych, rozliczeń, zobowiązań i należności, funduszy specjalnych i wiele innych. Liczba czynności składających się na audyt finansowy jednostki jest ogromna.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 76% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM