Audyt marketingu i sprzedaży - czy każda firma go potrzebuje?

Marketing i sprzedaż to dwa newralgiczne obszary przedsiębiorstwa. To właśnie te funkcje wiążą organizację z jej klientami. Audyt tych procesów ma pozwalać na przeprowadzenie ich obiektywnej, wielowymiarowej oceny oraz wyznaczenie słabych stron strategii marketingowej i sprzedażowej. Jego celem jest również zaproponowanie rekomendacji, które przyczynią się do zwiększenia rentowności sprzedaży czy poprawy obsługi klientów.

MC_68_32.jpg

Czy każda firma potrzebuje audytu?

Bez wątpienia doskonalenie procesów zachodzących w firmie wymaga systematycznej weryfikacji i kontroli. Bez informacji zwrotnej dot. tego, jak wygląda rzeczywistość organizacyjna, trudno opracować i wprowadzić zmiany. Tylko dzięki systematycznym badaniom można zidentyfikować występujące w procesach nieprawidłowości i zaplanować działania, które pozwolą wyeliminować błędy.

Jednym z narzędzi pozwalających na takie badanie jest audyt. Często jest on utożsamiany z kontrolą, chociaż takie założenie nie jest do końca prawidłowe. Celem audytu nie jest tylko „wytykanie błędów”, ale przede wszystkim zaproponowanie rozwiązań, które te błędy pozwolą trwale wyeliminować.

Różnice między audytem i kontrolą przedstawia Tabela 1. Audyt ma przede wszystkim pomóc firmie obrać właściwy kierunek działania i wdrożyć zmiany, które przyczynią się do zwiększenia doskonałości jej działania. Kontrola natomiast bada zgodność stanu faktycznego ze wzorcem, a jej zadaniem jest wskazanie błędów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i ich źródeł.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM