Wpłatę do PPK należy wykazywać w dokumentach ZUS w miesiącu jej przekazania do instytucji finansowej

Wpłaty do PPK należy wykazywać w raportach ZUS RCA w miesiącu ich przekazania do instytucji finansowej. Nie należy ich wykazywać w miesiącu ich naliczenia na liście płac. Takie stanowisko zajął ZUS.

Kwota wpłat na PPK w części przypadającej na:

  • podmiot zatrudniający jest obliczana,
  • uczestnika PPK jest obliczana i pobierana,
  • w terminie wypłaty wynagrodzenia, a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli zatem część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej, to powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty do instytucji, a nie w miesiącu rozliczania wynagrodzenia, w którym ta wpłata była obliczona.

Oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za styczeń 2020 r. w lutym 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w lutym 2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranej instytucji finansowej najpóźniej do 15 marca 2020 r. Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za marzec 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie pracownika za styczeń 2020 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za luty 2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).

Przypisy / Źródła
  1. art. 2 ust. 1 pkt. 40, art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost. zm. Dz.U. z 2019 r., poz. 1572).
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM