Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości

Do Sejmu RP wpłynęły dwa rządowe projekty ustaw wprowadzające zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Planowane zmiany mają związek m.in. z wprowadzeniem prostej spółki akcyjnej i koniecznością ujawniania informacji o dochodach z tytułu ukrytych zysków.

Planowane zmiany w ustawie o rachunkowości wynikają z:

( 1 ) Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – (druk nr 642). Projekt przewiduje że ustawie o rachunkowości nowe brzmienie ma otrzymać zdanie pierwsze art. 36 ust. 2. Zmiana dotyczy doprecyzowania terminologii i jej ujednolicenia we wszystkich aktach prawnych w odniesieniu do kapitału zakładowego spółek uregulowanych w K.s.h. w związku z wprowadzeniem (od 1 marca 2021 r.) prostej spółki akcyjnej.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości mają wejść w życie 1 marca 2021 r.

( 2 ) Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643). Projekt przewiduje że w ustawie o rachunkowości w załączniku nr 1 dodatkowych informacji i objaśnień w ustępie 1 planuje się dodanie pkt 20. W punkcie tym będzie trzeba ujawniać informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM