Odroczenie do 2020 r. nowych zasad poboru podatku u źródła przez podatników CIT

MF wydało rozporządzenie przekładające termin stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) dla podatników CIT do 31 grudnia 2019 r. Tym samym przesunięty został obowiązek poboru podatku według stawki podstawowej przez płatnika w sytuacji przekroczenia w roku podatkowym kwoty 2 mln zł płatności podlegających WHT, dokonywanych na rzecz jednego podatnika.

CiRZ_10_4.jpg

Czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT zostało rozporządzeniem przedłużone z 31 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przesunięcie niektórych zmian w podatku u źródła

Przesunięcie terminu stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do końca 2019 r. oznacza, że do końca 2019 r. płatnicy i podatnicy podatku u źródła powinni stosować w tym zakresie reguły obowiązujące do końca 2018 r. Tym samym nie muszą jeszcze stosować art. 26 ust. 2e updop wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, gdyby suma wypłaconych jednemu kontrahentowi należności podlegających podatkowi u źródła przekroczyła w roku podatkowym płatnika próg 2 mln zł, byłby on obowiązany, co do zasady, pobrać WHT przy zastosowaniu stawki ustawowej. Dotyczy to m.in wypłaty dywidend do krajowych podatników i płatności na rzecz podmiotów zagranicznych objętych WHT. Przesunięcie terminu stosowania art. 26 ust. 2e updop oznacza, że do końca 2019 r. płatnicy nie mają obowiązku poboru WHT według stawki podstawowej po przekroczeniu progu 2 mln zł. Płatnik nie będzie musiał także składać elektronicznego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów pozwalających na stosowanie ulgi w WHT po tym, jak jego płatności do danego kontrahenta przekroczą w 2019 r. próg 2 mln zł.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 46% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM