Korzystanie z portalu podatkowego

15 lutego 2020 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie określające warunki korzystania z portalu podatkowego.

Po zmianie warunkiem korzystania z portalu w celu:

  • składania i odrzucania zeznań oraz przeglądania danych wynikających z zeznań,
  • składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego / zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
  • jest uwierzytelnienie się poprzez podanie identyfikatora podatkowego oraz innych danych dotyczących podatnika, umożliwiających jego identyfikację, które są w posiadaniu podatnika oraz organów KAS, w tym kwoty przychodu, kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. 
Przypisy / Źródła
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego – Dz. U. z 2020 r. poz. 244.
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM