Czy można stosować ulgę IP Box w zaliczkach na podatek – stanowisko KIS

Z przewidzianej w przepisach o uldze IP Box stawki 5% nie można korzystać w trakcie roku. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w najnowszej interpretacji podatkowej, wycofując się tym samym ze stanowiska zajętego w tej sprawie na początku stycznia 2020 r.

CiRZ_04_2.jpg

Zgodnie z najnowszą opinią Dyrektora KIS, zaliczki od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w trakcie roku podatkowego płacone są na zasadach ogólnych, a nie z uwzględnieniem stawki 5%.

Sprzeczności w interpretacjach Dyrektora KIS

W interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, że od początku 2020 r. może on:

MF

(...) odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego wytworzonego przez Wnioskodawcę od podstaw lub na skutek rozwoju lub ulepszenia programu istniejącego, co do którego Wnioskodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe) z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

To stanowisko było o tyle zaskakujące, że w lipcu 2019 r. w objaśnieniach Ministerstwa Finansów do przepisów o IP Box zajęto odmienne stanowisko. Stwierdzono w nich, że:

MF

Dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Niestety dla podatników korzystna dla nich styczniowa interpretacja została już usunięta z bazy Ministerstwa Finansów. Kolejna interpretacja dotycząca tego tematu została wydana już 30 stycznia 2020 r. i Dyrektor KIS zajmuje w niej przeciwne stanowisko do tego, jakie wyraził w interpretacji z 9 stycznia 2020 r. Podkreśla się w niej, że IP Box, tak jak ulga na badania i rozwój (B+R), powinna być wykazywana dopiero w zeznaniu rocznym.

Podsumowując

Niestety dla podatników interpretacja z 9 stycznia 2020 r. była pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy Dyrektora KIS. Ponieważ była ona omawiana w prasie specjalistycznej, mogła wywołać pewne zamieszanie. Za obowiązujące należy jednak uznać stanowisko wyrażone w objaśnieniach podatkowych MF i odpowiednio rozliczać ulgę IP Box dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym. Rozliczanie tej ulgi w zaliczkach naraża podatników na spór z fiskusem.

Przypisy / Źródła

Podstawa prawna:

  1. Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box – opubl. 16 lipca 2019 r. na www.gov.pl
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD
  3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDWT.4011.23.2019.2.PSZ
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM