Zarządzanie finansami w projektach

Projekty to ostatnio bardzo popularne pojęcie używane w różnych kontekstach, sytuacjach i dziedzinach. Ważnym aspektem każdego projektu jest jego wymiar finansowy, który umożliwia podejmowanie decyzji na każdym z etapów projektu.

CiRZ_04_19.jpg

Z definicji „projekt” – jest tymczasowym przedsięwzięciem, który ma na celu stworzenie unikalnej usługi lub produktu, gdzie charakterystyka tymczasowości określa, że to przedsięwzięcie ma bardzo ściśle określony początek i koniec, zaś unikalność oznacza, że usługa lub produkt w zauważalny sposób jest całkowicie inna niż wszystkie podobne usługi bądź produkty. Główne cechy projektu to: cel, niepowtarzalność, złożoność, określoność, zmienność, zaangażowanie zasobów ludzkich, ograniczoność czasowa1.

Projekt ma szczegółowo określone terminy dotyczące nie tylko projektu jako całości, ale każdego zadania w nim wykonywanego. Służy temu plan lub harmonogram projektu.

Projekty często występują pod różnymi nazwami, np.: przedsięwzięcie, zmiana, inwestycja, restrukturyzacja, reorganizacja, wdrożenie, uzdrowienie sytuacji, wprowadzenie produktu na rynek. Projekty kojarzone są również z projektami związanymi z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE.

Ważnym aspektem projektu jest jego wymiar finansowy związany z zarządzaniem finansami projektu, obejmujący między innymi sporządzenie budżetu projektu, monitorowanie kosztów projektu w trakcie jego realizacji, informowanie o zagrożeniach, oszczędnościach i ryzykach.

Budżet projektu

Budżet projektu jest planem finansowym realizacji projektu, umożliwiającym pomiar wykonania projektu w kategoriach finansowych. Określany jest także jako podział kosztów, przedstawiony w tabelach, na użytek działań realizowanych w projekcie.

Budżet projektu jest jednym z podstawowych dokumentów projektu, pełni funkcję wewnętrzną, określając możliwości i ograniczenia finansowe, które powinny być brane pod uwagę podczas realizacji projektu.

Budżet projektu sporządzany jest na okres realizacji przedsięwzięcia, czas ten może być podzielony w zależności od potrzeb na okresy: roczne, kwartalne, miesięczne lub tygodniowe. Budżet może przedstawiać strukturę kosztów w kilku wymiarach: rodzajowym, nośników kosztu, a także miejsc ich powstania.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM