Upadłość dłużnika a niezapłacona faktura: zatory płatnicze a podatki

W obliczu kryzysu gospodarczego, który będzie ewidentną konsekwencją epidemii COVID-19, należy liczyć się ze wzrostem liczby ogłaszanych upadłości firm, a co za tym idzie niezapłaconych faktur. Tymczasem brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego, czy też rejestrze VAT.

CiRZ_5-6_12.jpg

Epidemia COVID-19 to przede wszystkim walka o zdrowie i życie człowieka. Niestety, ograniczenia reżimu sanitarnego spowodowały głębokie zachwianie w gospodarce. Najbliższe miesiące pokażą, czy jesteśmy świadkami powtórki kryzysu z 2008 r., czy też może głębszej recesji.

Sytuacja taka w sposób oczywisty wpływa również na kondycję finansową przedsiębiorstw. Przy czym problemem jest nie tylko konieczność ograniczenia produkcji, czy spadek sprzedaży. W najbliższym czasie spodziewać się należy wzrostu liczby ogłaszanych upadłości firm, a w rezultacie pogłębienia się i tak już dotkliwego, zjawiska zatorów płatniczych. Niestety, brak otrzymania zapłaty za fakturę nie zwalnia jej wystawcy z obowiązku uwzględnienia jej w kalkulacjach podatku dochodowego czy też rejestrze VAT.

Przepisy ustaw o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług przewidują mechanizmy pozwalające na wyeliminowanie z rozliczeń podatkowych nieuregulowanych faktur. Niestety, proces ten nie przebiega automatycznie, a możliwość cofnięcia skutków podatkowych nieuregulowanej faktury obwarowana jest trudnymi nieraz do spełnienia, warunkami. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy dłużnik zostanie postawiony w stan upadłości.

Skutki upadłości dłużnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Poniższa analiza przeprowadzona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.)1, przy czym zaznaczyć należy, że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych2, w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą, brzmią w swej istocie niemal identycznie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., przychodami związanymi z działalnością gospodarczą, osiągniętymi w roku podatkowym, są przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (zasada memoriału). Przy czym przychód podatkowy powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później jednak niż dzień (i) wystawienia faktury, albo (ii) uregulowania należności. Dodatkowo, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 81% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM