Szybki wzrost popularności robotów do inteligentnej automatyzacji procesów nieprodukcyjnych [Raport KPMG]

Inteligentna automatyzacja (IA) stanowi jeden z kluczowych priorytetów wielu organizacji. Rozwiązania tej klasy nie tylko umożliwiają poprawę efektywności operacyjnej, ale również stanowią podstawę dla rozwoju usług i produktów. Z badania KPMG wynika bezpośredni związek pomiędzy szerokim wykorzystaniem technologii z zakresu inteligentnej automatyzacji a wynikami finansowymi – więcej niż jedna trzecia menedżerów uważa, że inteligentna automatyzacja jest sposobem na zwiększenie przychodów w przyszłości. Wielu z nich upatruje w IA również szansy na poprawę jakości obsługi klienta.

Inteligentna automatyzacja to zbiór technologii służących automatyzacji procesów biznesowych poprzez wykorzystanie platform robotyzacji procesów, algorytmów uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Należy podkreślić, że technologia IA wykorzystywana jest nie w tradycyjnym obszarze robotyzacji czyli procesach produkcyjnych, ale raczej przy realizacji procesów wsparcia (finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, itd.) czy obsłudze klienta.

Na szybkie tempo adopcji robotyzacji procesów biznesowych wskazują obserwacje rynku w Polsce, a przede wszystkim odpowiedzi respondentów globalnego badania KPMG, z których aż 71 proc. zadeklarowało, że wykorzystuje lub planuje wykorzystać w ciągu najbliższego roku rozwiązania IA na potrzeby różnych funkcji lub obszarów operacyjnych. Ponad połowa (51 proc.) badanych przedstawicieli firm wskazała, że rozwiązania robotyzacji procesów już są wykorzystywane na poziomie całego przedsiębiorstwa lub będą wykorzystywane w ciągu najbliższego roku.

Większość inicjatyw w zakresie Intelligent Automation jest obecnie działaniami realizowanymi w wybranym obszarze biznesowym i ze względu na swoją specyfikę dotyczy wybranych części realizowanych procesów. Jednocześnie ich wdrożenie wiąże się z wysokimi oczekiwaniami, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji. Ponad połowa respondentów badania uważa, że w ciągu 12 miesięcy może rozszerzyć swoje inicjatywy w zakresie inteligentnej automatyzacji. Obserwacja rynku wskazuje jednak na istnienie dwóch praktyk wdrażania inteligentnej automatyzacji. Firmy wdrażające pojedyncze roboty w ramach pilotaży oraz zaawansowane wdrożenia dużej liczby robotów często bardzo zaawansowanych i wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mówi Rafał Górski, Automation & Rapid Solutions Lead w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Roboty to nie tylko redukcja kosztów, ale także zwiększenie przychodów i poziomu obsługi klienta

Badanie KPMG wykazało korelację między inwestycjami w rozwiązania IA a wynikami finansowymi przedsiębiorstw. 64 proc. najszybciej rozwijających się organizacji deklaruje plany wykorzystania inteligentnej automatyzacji na szeroką skalę do końca 2019 roku, podczas gdy 59 proc. firm osiągających słabsze wyniki wskazuje, że będzie potrzebowało jeszcze 2-5 lat, aby szeroko wykorzystywać rozwiązania IA.

Oczekiwania względem wdrażania robotyzacji procesów biznesowych wykraczają poza pierwotne cele redukcji kosztów. Menedżerowie wskazują, że ich cele strategiczne związane z IA dotyczą w coraz większym stopniu również wzrostu przychodów. Z badania KPMG wynika, że 30 proc. organizacji z  pomocą inteligentnej automatyzacji chce poprawić jakość obsługi klienta i interakcji z nimi, a 23 proc. chciałoby dokonać transformacji modelu obsługi klienta wpływającej na efektywność operacyjną. Tymczasem zaledwie 1 proc. ankietowanych skupia się głównie na optymalizacji kosztów lub redukcji zatrudnienia jako kluczowym celu operacyjnym.

Aby w pełni wykorzystać potencjał robotyzacji procesów, wykraczający poza oszczędności, organizacje muszą myśleć nie tylko o inwestycjach technologicznych, ale wpisywać inteligentną automatyzację jako jeden z komponentów transformacji cyfrowej. Strategie transformacji mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia najcenniejszych zasobów firm w przyszłości tj. ich pracowników. Roboty mogą przejmować realizację rutynowych, powtarzalnych i niewymagających decyzji zadań operacyjnych, czyli z jednej strony pozwalają redukować tzw. etaty, ale również często pozwalają uwolnić tych pracowników do realizacji innych bardziej wartościowych zadań, co jednocześnie znacząco wpływa na obniżenie poziomu rotacji pracowników mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

 

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 43% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM