Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej

Spółki planujące wypłatę dywidendy rzeczowej powinny mieć na uwadze, że dywidenda rzeczowa jest traktowana jako nieodpłatna dostawa towarów (bądź nieodpłatne świadczenie usług – w zależności od formy tej dywidendy), a tym samym jest zrównana z czynnościami odpłatnymi, które podlegają opodatkowaniu VAT (w odróżnieniu od wypłaty dywidendy w formie pieniężnej, która nie jest opodatkowana VAT).

Co więcej, wypłata dywidendy w formie rzeczowej powoduje powstanie przychodu podatkowego po stronie spółki wypłacającej.

Dywidenda rzeczowa – VAT. W przypadku wypłaty dywidendy rzeczowej istnieje ugruntowana linia orzecznictwa wskazująca, że dywidenda „wypłacona” w takiej formie udziałowcom (akcjonariuszom) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 grudnia 2016 r. (sygn. I FSK 1728/16) uznał, że wydanie dywidendy w formie rzeczowej wchodzi w zakres art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (a więc jest czynnością opodatkowaną VAT), uzasadniając to następująco:

NSA

(...) opodatkowanie dywidendy rzeczowej jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT wyrażającej się tym, że określone transakcje podlegają temu podatkowi niezależnie od formy, w której zostały dokonane, również zbycie nieruchomości czy też innych towarów w formie wypłaty dywidendy. Jeżeli w ramach wypłaty dywidendy, zamiast wypłaty pieniędzy, strona będzie przekazywać prawo własności nieruchomości, to mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru – w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy. Aby doszło do uznania czynności nieodpłatnego przekazania towarów za czynność zrównaną z odpłatną dostawą towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
  • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
  • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu (...).

Należy przy tym podkreślić, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej (dla celów VAT: sprzedaż towaru) jest opodatkowana stawką VAT właściwą dla przekazywanego składnika majątku. Innymi słowy, stawka VAT powinna być taka, jaką jednostka zastosowałaby, sprzedając dany towar.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM