Planowanie płynności finansowej w Excelu

Planowanie i kontrolowanie płynności finansowej firmy jest jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed analitykami finansowymi po to, by przedsiębiorstwo mogło działać spokojnie i bez zakłóceń. Do oszacowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz zaplanowania płynności finansowej wykorzystuje się szereg formuł i narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Excel.

CiRZ_12_16.jpg

Aby móc dobrze zaplanować płynność finansową, musimy przyjrzeć się obiegowi gotówki w firmie oraz temu, jak szybko firma jest w stanie zamienić dane aktywo na gotówkę (czyli upłynnić dane aktywo). Pod uwagę weźmiemy więc różne wskaźniki płynności:

  • wskaźnik płynności bieżącej,
  • wskaźnik szybki,
  • wskaźnik płynności gotówkowej,
  • wskaźnik upłynniania.

Ich analiza bierze pod uwagę źródła gotówki, za pomocą której firma może regulować bieżące zobowiązania.

Aby móc wyliczać odpowiednie wskaźniki, potrzebny nam będzie arkusz Excela, w którym będziemy mieć zsumowane różne wartości dla przedsiębiorstwa. Przykład takiego arkusza pokazany jest na rysunku 1.

Wskaźnik płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej nazywany jest też wskaźnikiem kapitału obrotowego i oblicza się go jako stosunek aktywów bieżących do bieżących zobowiązań. Zatem w przypadku naszego arkusza wskaźnik ten będzie wyliczany formułą:

=B2/B3.

Przyjmuje się, że wskaźnik powinien przyjmować wartości od 1,2 do 2 (niektórzy przyjmują do 2,4). Przedział ten jest bardzo płynny i zależy od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten jest ważny jeszcze z jednego powodu: często kontroli tego wskaźnika dokonują banki przy udzielaniu decyzji kredytowych, aby upewnić się, czy firma będzie w stanie spłacać regularnie zaciągnięte zobowiązanie.

Wskaźnik szybki

Wskaźnik szybki jest to stosunek aktywów płynnych do wartości bieżących zobowiązań. Pod uwagę bierze się jednak tylko te najbardziej płynne aktywa: gotówkę, inwestycje krótkoterminowe oraz należności. Warto jednak sprawdzić, czy wśród należności nie ma należności przeterminowanych, które mogą być nieściągalne. Nie są przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględniane w żaden sposób chociażby zapasy, dlatego ten wskaźnik jest bardziej rygorystyczny niż wskaźnik płynności bieżącej.

W naszym przypadku formuła wyliczająca wskaźnik szybki będzie miała następującą postać:

=(B4+B5+B6)/B3.

Wartość wskaźnika szybkiego powinna wynosić około 1 (najlepiej, aby to było 1 lub więcej).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 69% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM