Planowanie HR – problem aktualny nie tylko w czasie kryzysu

Zintegrowane systemy IT, wspierające planowanie HR, stanowią platformę przepływu informacji pomiędzy działami biznesowymi, HR oraz finansami i controllingiem. Specjalizowane narzędzia budżetowania, prognozowania zatrudnienia i wynagrodzeń mogą znacząco usprawnić procesy budżetowania i prognozowania kosztów przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, efektywność planowania to kompetencja organizacyjna, która nabrała węzłowego znaczenia w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19. Niemniej jednak również w „normalnych”, stabilnych czasach systemy planowania HR mogą stanowić istotną wartość dodaną…

CiRZ_5-6_16.jpg

Umiejętność sprawnego powiązania planów zatrudnienia i kosztów osobowych z perspektywą wyników finansowych nabrała w ostatnich tygodniach ogromnego znaczenia. Epidemia COVID-19 spowodowała „zamrożenie” części gospodarki. Większość firm odczuła efekty w postaci zauważalnego spadku obrotów lub niepewności co do perspektyw na nadchodzące miesiące. Konsekwencją była konieczność rewizji budżetów i prognoz, której istotnym elementem były zmiany planów zatrudnienia. Zespoły kadrowe i finansowe musiały poddać analizie alternatywne warianty ograniczenia kosztów osobowych, takie jak wykorzystanie pomocy publicznej, zamrożenie wakatów i awansów, rewizje wynagrodzeń czy w ostateczności redukcje etatów.

W tym kontekście w chwili, gdy (miejmy nadzieję) kulminacyjny punkt zawirowań mamy już za sobą, warto poświęcić nieco energii na przyjrzenie się procesom budżetowania i prognozowania zatrudnienia i kosztów osobowych przedsiębiorstwa. Doświadczenia zebrane w czasie kryzysu – zarówno zidentyfikowane problemy i ograniczenia, jak i silne strony obecnych procesów i narzędzi – być może przełożą się na serię działań korygujących i optymalizacyjnych, które zostaną wdrożone po ustabilizowaniu się sytuacji. Intencją niniejszego artykułu jest dostarczenie maksymalnie szerokiej i wielopłaszczyznowej perspektywy, pozwalającej na ocenę i doskonalenie planowania HR.

Planowanie HR w kontekście całości procesów planistycznych firmy

Charakterystyka procesu planowania HR

Planowanie zatrudnienia i kosztów osobowych jest jednym z kluczowych obszarów składających się na łączny budżet kosztów przedsiębiorstwa. Powszechną praktyką jest projektowanie procesów planowania HR w sposób zapewniający możliwość budżetowania na poziomie indywidualnego pracownika – rzadziej stanowiska lub etatu. Jest to niezbędne dla zachowania transparentności planów, poprawności i spójności kalkulacji planistycznych oraz możliwości późniejszego wyjaśnienia ewentualnych odchyleń. Tak odbywa się to zarówno w mniejszych firmach, jak i w dużych korporacjach, zatrudniających setki czy tysiące pracowników.

Z drugiej strony, każda firma zatrudniająca co najmniej kilkudziesięciu pracowników posiada określoną strukturę jednostek biznesowych, które są naturalnym „wspólnym mianownikiem” dla raportowania i planowania kosztów działalności. Dlatego dział HR musi umieć przełożyć budżet zatrudnienia i kosztów pracowniczych na uniwersalny język centrów kosztów lub MPK (miejsc powstawania kosztów firmy).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 89% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM