Jakie informacje możemy uzyskać z bilansu oraz rachunku zysków i strat - cz. 1

Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową stanowi bogate źródło informacji o przedsiębiorstwie. Jakie „tajemnice” możemy odkryć dzięki tym zestawieniom? Analiza tych elementów sprawozdania finansowego ma szczególnie istotne znaczenie teraz, w okresie pandemii, kiedy każde przedsiębiorstwo na bieżąco powinno przeprowadzić taką analizę.

Sprawozdanie finansowe zawiera informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych oraz oceny rezultatów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak ocena samych wartości liczbowych przedstawionych w bilansie czy rachunku zysków i strat nie jest wystarczająca do poprawnej interpretacji informacji płynących ze sprawozdania. Dopiero analiza wskaźników wyliczonych na ich podstawie pozwala na uzyskanie pełniejszych danych o sytuacji majątkowej i kapitałowej.

Bilans przedstawia stan:

  • aktywów, tj. wykaz majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo (np. środki trwałe, towary), oraz
  • pasywów, które informują o źródłach finansowania majątku (np. kapitały własne, zobowiązania handlowe).

Ustawa o rachunkowości szereguje poszczególne pozycje aktywów według ich rosnącej płynności, poczynając od najmniej płynnych elementów aktywów (środków trwałych), a kończąc na najbardziej płynnych (środkach pieniężnych). Miernikiem płynności jest w tym przypadku szybkość i możliwość spieniężenia (tj. zbycia) danej pozycji aktywów.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 90% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM